Nyheter

?rets sommerutstilling i Nasjonalgalleriet: ROM FOR ABSTRAKSJON. Impulser i norsk kunst 1957 ? 75

Utstillingen tar for seg den abstrakte kunstens storhetstid med utgangs­punkt i noen sentrale akt?rer knyttet til Norge.
Anna-Eva Bergman ? Jan Groth ? Gunnar S. Gundersen ? Arnold Haukeland ? Ramon Isern ? Jens Johannessen ? Irma Salo J?ger ? Berit Soot Kl?vig ? Johs. Rian ? Knut Rumohr ? Aase Texmon Rygh ? Inger Sitter ? Kjartan Slettemark ? Olav Str?mme ? Odd Tandberg ? Lars Tiller ? Jakob Weidemann
Tid/sted: Nasjonalgalleriet, 13. juni til 7. september 2014
I tiden rundt 1960 fikk ulike former for abstrakt kunst bred oppmerk­somhet og ble mye diskutert i USA og Vest-Europa. I Norge ble impulsene f?rt frem av kunstnere som Anna-Eva Bergman, Arnold Haukeland, Aase Texmon Rygh, Inger Sitter og Jakob Weidemann. Utstillingen tar for seg deres og andres arbeider fra denne ?abstraksjonens storhetstid?.
Gjennom tematisk anlagte rom presenteres vitaliteten og noe av det uttrykksmessige omfanget som preget det abstrakte feltet i etterkrigstiden. Utstillingen er delt inn i seks kapitler: Abstraksjon og arkitektur, Klar form, Natur og materialitet, Dynamikk og ekspresjon, Grensel?se rom og Kombinasjonsstykker.
Kunst i offentlig rom spilte en viktig rolle for fremveksten av abstrakt kunst i Norge. Her st?r de stedspesifikke arbeidene i Regjerings­bygget i Oslo i 1957?58 sentralt. Gjennom dokumentasjonsmateriale f?r vi innblikk i et enest?ende prosjekt der kunst og arkitektur spiller intimt p? lag. Utstillingen byr dessuten p? gjensyn med mange av periodens mest kjente verker, som Weidemanns ?skogbunn?-arbeider, Haukelands himmel­strebende skulpturer, Sitters heftige malerier og Str?mmes meditative visjoner.
Utstillingen er i hovedsak basert p? Nasjonalmuseets samling. Kuratorer er ?ystein Ustvedt og Vibeke Waallann Hansen. Kurator formidling er Ellen J. Lerberg.
P? ?pningen som finner sted 12. juni kl. 18, blir det en kunstnersamtale med Irma Salo J?ger, Inger Sitter og Odd Tandberg i dialog med kurator ?ystein Ustvedt.

For n?rmere informasjon, kontakt pressesjef Elise Lund, [email protected] / mob. 99 32 19 42.
Billedtekst: In the picture, 1964 av Inger Sitter.
Nasjonalmuseet – Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Similar Posts