Film

BIM-kurs avholdt hos LINK i Oslo

Intense sertifiseringsdager:
LINK Arkitektur f?rst ute med sertifiseringen ?BIM R?dgiver?
Etter hektiske kursdager i Oslo har LINK Arkitektur sertifisert seg til ?BIM Basis? og ?BIM R?dgiver.? De blir med det de f?rste i Norge med sertifiseringen ?BIM R?dgiver,? og det f?rste arkitektkontoret med ?BIM Basis.?
? Dette er en stor milep?l for oss og vi ser det som en enorm fordel ? kunne implementere en felles plattform for kjennskap og forst?else av ?penBIM. B?de i v?r egen virksomhet og ute hos v?re oppdragsgivere, sier Gabrielle Bergh, BIM-manager i LINK arkitektur AS og nestleder for styret i buildingSMART Norge.
Dyp, tverrfaglig input
Kurset – som er bygd opp internt – hadde knyttet til seg en rekke eksterne foredragsholdere fra andre deler av en mangeslungen byggen?ring. Blant andre bidro programvareleverand?ren Rendra, byggherre Statsbygg, entrepren?r Skanska og r?dgiver Multiconsult til innholdsrike og inspirerende dager med mye spennende BIM-p?fyll til de tolv entusiastiske og aktive deltagere fra arkitektkontorets ?Team Oslo? og ?Team Fredrikstad.? Kursdeltagerne fikk en grundig innf?ring i de respektive modulene i buildingSMART Norges omfattende l?replan, i tillegg fikk deltagerne ogs? brynt seg p? ervervet kunnskap gjennom praktisk probleml?sning i relevante prosjekter, med mulighet for ? lufte egne erfaringer og problemstillinger.
? Vi ser nytte av – og ikke minst mulighet til – ? f? dette implementert i v?re prosjekter etter behov. Vi har etter dette en enda mer oppeg?ende kompetanse for ? kunne gi r?d til v?re kunder, sier Bergh, som forsikrer oss om at diplomene vil bli brukt aktivt.
? Sertifiseringene vil bli benyttet aktivt i b?de markedsf?ring og salg. Det vil ogs? bli viktig for oss trekke dem fram n?r det kommer til anbud og prekvalifisering. Jeg tror vi vil oppleve at sertifiseringene vil gi oss en reell, komparativ fordel i forhold til arkitekter, ingeni?rer, entrepren?rer og byggherrer, som ikke har g?tt gjennom tilsvarende kursing, avslutter Bergh, som b?de h?per og tror at arkitektkontoret p? denne m?ten er med og videreutvikler en samlet forst?else for betydningen av ?pen BIM i fremtidens byggeprosjekter i fremtiden. En utvikling LINK gjerne vil ligge i front av.
Takk til alle kurs/ foredragsholdere og til kursdeltagere.

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia ? b?de n?r det gjelder omsetning, antall ansatte og antall ?rlige gjennomf?rte prosjekter. Som forretningsmodell og filosofi, har LINK valgt ? la v?re 15 kontorer med ca. 330 ansatte i Norge, Sverige og Danmark skape sin egen kultur og spesialfelt. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk n?r deg. Samtidig er all kompetanse i systemet alltid tilgjengelig. Dette gj?r at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt n?rmeste LINK-kontor med alt det medf?rer av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byr?kratiet, s?rger for effektiv og personlig oppf?lging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor plan, landskap, interi?r og maritim-/offshorefeltet. P? grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til ? ta p? oss store og sm? prosjekter innen bolig, n?ringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring ? vise til innen alle disse kategoriene.0000

Similar Posts