Nyheter

C?ciliaforeningen inviterer til konsert i Frogner kirke 6. april!

P? programmet st?r G.F. Händels Messias.

Messias er Händels mest kjente verk, og er stadig sv?rt popul?rt s?rlig i engelsktalende land, men ogs? i verden for?vrig.
Teksten har, ulikt de fleste oratorier, ingen konkret handling. Det tekstlige grunnlaget er ulike bibelord, sammenstilt av presten Charles Jennens. Verket har tre deler. Den f?rste inneholder profetier om Jesu komme, den andre omhandler Jesu lidelseshistorie og den tredje har troen p? en oppstanden og levende frelser som gjennomgangstema.
Verkets mest kjente sats er det jublende Hallelujakoret som avslutter annen del. I og med at konserten finner sted rett f?r p?ske vil vi fokusere p? Jesu lidelse og oppstandelse. Etter den innledende orkesteroverturen vil publikum derfor f? h?re den andre og tredje delen i sin helhet.
Messias ble uroppf?rt 1742 og ble en stor suksess. Händel oppf?rte verket ?rlig frem til sin d?d i litt ulike versjoner, hvor inntektene gikk til Londons barnesykehus. P? Händels egen tid var det vanlig ? fremf?re Messias rundt p?sketider, mens det etter hans d?d ble mer vanlig ? gj?re det f?r jul. Vi har her valgt ? f?lge i Händels fotspor.
Medvirkende solister er Isa Katharina Gericke (s), Gro Bente Kjellevold (a), Paul Kirby (t) og Harald Melien (b). Musikerne kommer fra Barratt Due Musikkinstitutt, herunder vinneren av NRKs konkurranse for unge musikere, Virtuos, Sonoko Miriam Shimano Welde (fiolin), og de to finalistene Mirjam Kammler (cello) og Trond Sagbakken (trompet). Lars Henrik Johansen medvirker p? cembalo. Dirigent: Steffen Kammler.
D?rene ?pnes kl 17:15 og konserten begynner 18.00. Konserten varer i ca. halvannen time.
Vi h?per publikum f?r en flott og stemningsfull konsertopplevelse.
?nsker du ? komme p? konserten?
Ta kontakt med oss p? 90227147 s? ordner vi gratis billett til deg med f?lge.

Oratoriekoret C?ciliaforeningen er Norges eldste oratoriekor, med en lang og innholdsrik historie ? se tilbake p?.
I dag er vi et av Oslos st?rste blandede kor med omlag 100 aktive medlemmer.
V?rt hovedform?l er ? sette opp store kirkelige korverker med orkester til, men vi har ogs? prosjekter der vi fremf?rer mindre verk med eller uten ensemble.
C?ciliaforeningen er et frittst?ende kor som ikke er tilknyttet noen menighet eller forening.
V?r faste konsertarena er Frogner kirke i Bygd?y allé.

Similar Posts