Musikk

Dahl og Friedrich i dialog

Vi ?nsker pressen velkommen til dobbel pressevisning i ?Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810?40? og ?Rauschenberg visker ut de Kooning? torsdag 9. oktober kl. 11.00 i Nasjonalgalleriet. P?melding: [email protected] / tlf.: 469 501 02.

?Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810?40? viser en dialog mellom Johan Christian Dahl og Caspar David Friedrich. Utstillingen presenterer verk fra den viktigste perioden i deres liv, da de fant sine motiver og deres kunstneriske mesterskap ble utviklet.
Utstillingen er basert p? de rike samlingene av malerier og tegninger av Johan Christian Dahl (1788?1857) i Oslo og av Caspar David Friedrich (1774?1840) i Dresden. Ikke siden den store utstillingen ?Dahls Dresden? i Nasjonalgalleriet i 1980 har det v?rt vist et st?rre antall malerier av Friedrich i Norge.
Venner og kolleger i Dresden
B?de Dahl og Friedrich underviste i landskapsmaleri ved Kunstakademiet i Dresden. For begge var dette den viktigste perioden i deres liv, da de fant sine motiver og utviklet sitt kunstneriske mesterskap. B?de som mennesker og kunstnere var de to forskjellige. Men de ble gode venner og inspirerte hverandre. Dahl var den utadvendte og jordn?re, med en klar forst?else av sin nasjonale oppgave som skildrer av naturen hjemme i Norge. Friedrich var den introverte og himmelvendte, med en metafysisk forst?else av verden og kunsten.
Fornyet billedkunsten
Tidlig p? 1800-tallet var Dahl og Friedrich med p? ? fornye billedkunsten. Landskapsmaleriet fikk n? en langt st?rre betydning enn tidligere. Naturen var ikke lenger bare en idyllisk eller dramatisk bakgrunn for historiske eller mytologiske begivenheter, men fikk en verdi i seg selv. Samtidig kunne malerne ogs? uttrykke en sterk og mer subjektiv tilknytning til natur og landskap.
En ytre og en indre reise
Utstillingen er formet som en reise gjennom forskjellige landskapstyper med ulike stemninger og symbolske betydninger. Som Dahl og Friedrich beveger vi oss fra rike Dresden og kulturlandskapet rundt byen til den uber?rte naturen i Tyskland og Norge. Vi deltar samtidig p? en vandring sammen med de sm?, ryggvendte menneskeskikkelsene i bildene. I deres anstrengelser, begeistring, frykt og lengsel kan vi kanskje gjenfinne oss selv?
?Dette er ikke bare en utstilling for kunstkjennere, men for alle naturelskere, sier utstillingens kurator Frode Ernst Haverkamp.
Arrangementsprogram
Utstillingen f?lges av et fyldig arrangementsprogram. Se hele programmet her: http://bit.ly/1qZEHhE

?Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper 1810?40? vises i Nasjonalgalleriet 10. oktober 2014?04. januar 2015. Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet i Oslo og Staatliche Kunstsammlungen i Dresden, hvor utstillingen skal vises i 2015.
H.M. Dronning Sonja er utstillingens h?ye beskytter.

Pressekontakt: Eva Engeset, [email protected] / tlf.: 469 50 102

Nasjonalmuseet – Vi bygger en ny fremtid for kunsten!5000

Similar Posts