Film

En stor dag for Oslo og for kunstelskere over hele verden

Alle ansatte ved Munchmuseet er sv?rt glade og lettet over at det n? er fattet et endelig vedtak om bygging av et nytt museum. Det er en flott dag ikke bare for Munchmuseet, men ogs? for Oslo og kunstelskere over hele verden, sier Stein Olav Henrichsen, direkt?r ved Munchmuseet.
– Vedtaket representerer et paradigmeskifte i forvaltningen av den verdifulle Munch-samlingen! N? kan samlingens enorme kulturelle og ?konomiske verdi komme alle til gode, legger Henrichsen til.
– Vi er veldig forn?yd med vedtaket og gleder oss til ? komme i gang med byggingen.
Dette vedtaket inneb?rer at et nytt fantastisk museum med vesentlig bedre fasiliteter p? alle omr?der og innen alle aktiviteter b?de for publikum og ansatte kan realiseres. Lokalisering i Bj?rvika, i n?rheten av trafikk-knutepunkter, Operaen og Deichmanske bibliotek, gir ogs? et vesentlig bedre publikumsgrunnlag, og vil b?de kunne bli et attraktivt tilskudd til bydelen og gi Munchmuseet en sentral beliggenhet i byen i tr?d med samlingens betydning og attraktivitet.
Et viktig aspekt ved det nye museet er samlokaliseringen av Munchmuseets samling og Stenersenmuseets samlinger. Munchmuseets og Stenersenmuseets ulike tradisjoner, utstillingspraksis og kompetanse styrker programmet og profilen i det nye museet. S?rlig vil videref?ring av en sterk samtidskunstprofil skape mulighet for ? bidra til ? sette b?de museet og Munchs kunst inn i et relevant, attraktivt og moderne samfunnsperspektiv.
Med sin uvurderlige samling og sitt nye bygg vil Munchmuseet v?re sterkest posisjonert i forhold til ledende internasjonale museer n?r det gjelder ? kunne tiltrekke seg og ta imot viktige internasjonale utstillinger av andre kunstnere innen modernisme og samtidskunst, utstillinger som det ellers ikke ville v?rt mulig ? f? til Norge. Det nye bygget og en robust ?konomi vil gj?re det mulig ? innfri dette potensialet p? en m?te som museet frem til n? ikke har hatt mulighet til – et kulturpolitisk moment av nasjonal betydning. Dette vil ytterligere konsolidere og videreutvikle Oslos sentrale rolle som kulturhovedstad og attraktiv kunstby.
Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer ogs? Stenersen-samlingen.
Museets oppgave er ? forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling.
Munchmuseet er en egen etat i Oslo kommune.

0000

Similar Posts