Nyheter

Inspirasjonscamp for l?rere og elever: “Forskere i sikte!” 24.09.14

Over 150 elever og l?rere kan vente seg en helt spesiell skoledag p? INSPIRIA 24. september 2014. Hele fylket blir representert gjennom f?lgende skoler: Verket, Askim, Kr?ker?y, Hauge?sen, Gudeberg, Krusel?kka, Cicignon, Varteig og Tr?gstad skole. Denne dagen er det forskning og teknologi som st?r p? agendaen.
INSPIRIA og NHO ?stfold har utviklet et spennende konsept med en inspirasjonscamp for ? ?ke interessen og kompetansen knyttet opp til de nye valgfagene ?Forskning i praksis? og ?Teknologi i praksis? p? ungdomsskolen. Opplysnings- og utviklingsfondet har bidratt med kr. 250.000,- til pilotprosjekt.
– Den ferske rapporten OECD Skills Strategy Action Report bekrefter det NHO har sagt lenge: Norge har et skrikende behov for kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeni?rfag. Derfor engasjerer vi oss i tiltak som styrker kontakten mellom skole og n?ringsliv, slik at elever opplever relevans tidligere i utdanningsl?pet. Vi er overbevist om at dette vil stimulere til at flere velger realfag som fordypning senere, n?r ungdommen skal velge utdanningsretning, sier r?dgiver Elena Rosnes i NHO ?stfold.
M?let med ?Forskere i sikte!? er ? fremme nettopp elever og l?reres forst?else og interesse for forskning og teknologi. Campens utgangspunkt er at det skal ang? dem. Undring og nysgjerrighet er i fokus b?de for elever som skal bevege seg mellom ulike forskningsstasjoner, og for l?rerne som har et parallelt kurs for ? helt konkret fylle sin verkt?ykasse med nye metoder og idéer. N?r inspirasjonsdagen er over skal det stimuleres og tilbys en videref?ring av l?rerkurset gjennom nettverk og andre kursdager.
– Ved ? satse p? b?de elever og l?rere p? en slik camp, og ha en leken og praktisk tiln?rming til forskning og teknologi, h?per vi ? inspirere de som allerede har valgt disse fagene. I tillegg ?nsker vi ? gj?re valgfagene mer attraktive og at vi f?r flere forskere i sikte, forklarer Line Bj?rnebekk, prosjektleder p? INSPIRIA.
– N?ringslivets hovedorganisasjon har st?ttet helhjertet opp om etableringen av INSPIRIA science center. INSPIRIA er et av de mest samlende tiltakene i ?stfold i nyere tid. Det er verdifullt i seg selv, men er ekstra viktig n?r form?let med senteret er ? ?ke interessen for naturfag blant elever i alle aldersgrupper. Gjennom tidlig interesse for realfag vil n?ringslivet i ?stfold ha bedre tilgang p? motiverte og kompetente arbeidstakere i fremtiden, samtidig som INSPIRIA ?pner for helt nye undervisnings- og samarbeidsformer mellom skole og n?ringsliv, forteller regiondirekt?r i NHO ?stfold Espen N. Evensen.
INSPIRIA science center er medlem av Abelia ? NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
Kontaktpersoner:
Line Fagerli Bj?rnebekk, prosjektleder, INSPIRIA science center (mobil 95861258)
Elena Rosnes, r?dgiver, NHO ?stfold (mobil 91607692)
INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Similar Posts