Nyheter

Jordbruk, oljeindustri, kropp og funksjonshemming er tema i ny utg?ve av tidsskriftet Syn og Segn

Redakt?r Knut Aastad Br?tens andre Syn og Segn-utg?ve har norsk jordbruk som tema. Kor st?r norsk jordbruk eigentleg ? i dag, og kan jordbrukspolitikken endrast? Nummeret har ogs? eit langt intervju med direkt?r i Norsk olje og gass Gro Br?kken, om ansvar og etiske vurderingar i oljeinudstrien. Bloggar Suzanne Aabel skriv om sexlysta som forsvann d? ho vart gravid og kva det gjorde med sj?lvbilde og opplevinga av eigen kropp. Ein finn ogs? artiklar om m.a. den fuksjonshemma kroppen og Kosovo.

I leiaren til det nye nummeret sp?r Aastad Br?ten kvifor vi er s? opptekne av ? plassere kvarandre i fastl?ste b?sar; “Samfunnet ? og samfunnsdebatten ? blir f?reseieleg og kjedeleg om vi stadig leitar etter spor og trekk hj? meiningsmotstandaren som kan stadfeste v?re eigne klisjear og stereotype f?restillingar. Det reduserer fridomen til kvar einskild, fridomen kvar og ein av oss har til ? sj?lv ? definere v?rt eige liv”
Syn og Segn vart stifta av Arne Garborg i 1894 og er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike allmennkulturelle tidsskrifta i Noreg i dag. Syn og Segn er ein aktiv premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet ? ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men ?g for kulturinteresserte i alle samfunnslag

Innhaldet:

SAMTALE: ?Eg legg vekt p? omstilling av olje- og gassn?ringa, ikkje ? d?mme ho til d?den.? Administrerande direkt?r i Norsk olje & gass, Gro Br?kken, peiker p? ansvar og etiske vurderingar i utviklinga av den norske olje- og gassn?ringa.
EMNE: Sjeldan har interessa for norsk jordbruk og jordbrukspolitikk vore st?rre enn i dag. Likevel har han ord p? seg for ? vere vanskeleg, utilgjengeleg og for spesielt interesserte. Kvifor har det blitt slik? Og kor st?r norsk jordbruk eigentleg ? i dag? Kan jordbrukspolitikken endrast? Svenn Arne Lie, Bj?rn Egil Fl? og Solveig Bratteng R?nning skriv om utfordringane i landbruket.
I OPPOSISJON: Kven representerer motkultur og opposisjon til r?dande levem?tar, tankesett og menneskesyn i Noreg i dag? ?Det er viktig ? vere annleis. Viktigast for dei som ikkje er det.? Torstein Lerhol om kropp og funksjonshemming.
UTLAND: Fattigdom og korrupsjon. Etniske konfliktar. Svake demokratiske tradisjonar. Korleis ser s? folk sj?lv p? framtida ? i eit land med s? mange problem? Syn og Segn og skribent Jon Kv?rne rettar blikket utover. Denne gongen: Kosovo.
FRIE TEKSTAR: Bloggar Suzanne Aabel skriv om sexlysta som forsvann d? ho vart gravid, Terje Emberland og Kjetil Braut Simonsen skriv om antisemittismen i Bonde-Noreg i 20- og 30-?ra, medan Ruth Hemstad skriv om den britiske debatten om Noreg i ?ra f?r 1814.
DIKTET: Solveig Mette Tjeltveit
TILR?DINGA: Nicholas H. M?llerhaug tilr?r fire opplevingar med eit kolonialistisk sus: Opera i ?rkenen og amerikansk p?nkrock. H?gfjell og l?gfjell. India, Wales, Berlin og New Mexico.
Fast teikneserie ved ?ystein Runde
Meir om tidsskriftet finn du p? www.synogsegn.no
Kontakt Knut Aastad Br?ten: 907 68 797 [email protected]

Det Norske Samlaget er eit kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur p? nynorsk. Vi gir ut omlag 100 titlar kvart ?r av norsk og omsett skj?nnlitteratur, barne- og ungdomsb?ker, dokumentar- og faktalitteratur, ordb?ker og l?remiddel for h?gare utdanning.

Similar Posts