Nyheter

Konkurransetilsynet p? kontrollbes?k

Konkurransetilsynet foretar i dag et kontrollbes?k i Cappelen Damms lokaler.
Saken omhandler distribusjon av b?ker i massemarked, som inkluderer salg i
dagligvare og kiosk.
Forlaget samarbeider med Konkurransetilsynet og gir bistand. Det er et begrenset antall
personer som n? bist?r tilsynet.
Cappelen Damm har forel?pig ikke anledning til ? uttale seg om bakgrunnen for saken
utover dette. Vi henviser til Konkurransetilsynet for ytterligere opplysninger.

Similar Posts