Nyheter

Kunstkritikerprisen 2013 til Munch 150

Nasjonalmuseet og Munch-museet er tildelt Kunstkritikerprisen 2013 for utstillingen ?Munch 150?.

Kritikerlaget skriver blant annet f?lgende i sin pressemelding om tildelingen:
?Fire kuratorer, to fra Nasjonalmuseet og to fra Munch-museet viste at de, gjennom et meget godt samarbeid, kunne regissere en oppsetning alle ville ha med seg. Bes?kstallet til Munch 150 ble dobbelt s? h?yt som forventet, k?ene utenfor museene var av et slikt omfang at arrang?rene ble fullstendig overrasket og interessen fra presse og media, b?de nasjonalt og internasjonalt, har gjennom hele utstillingsperioden v?rt sv?rt stor?.
Tildelingen av prisen er sv?rt godt mottatt i de to museene.
?Denne prisen er vi veldig stolte av. Utstillingens overveldende suksess viser hvilken styrke det er i Edvard Munchs kunst. Oppslutningen om jubileet oversteg langt v?re forventninger, sier Stein Olav Henrichsen, direkt?r ved Munch-museet.
Audun Eckhoff, direkt?r ved Nasjonalmuseet, i stemmer:
?Dette er en meget gledelig anerkjennelse av arbeidet som gj?res ved museene ? og ikke minst arbeidet museene har gjort sammen i Munch-jubileet. Erfaringen fra jubileet vil gi oss en god plattform ? bygge videre p? n?r vi om noen ?r ?pner to viktige nye bygg i Oslo, det nye Nasjonalmuseet og det nye Munch-museet.
Om jubileumsutstillingen Munch 150
Jubileumsutstillingen ?Munch 150? som ble vist i Nasjonalgalleriet og Munch-museet fra 2. juni til 13. oktober 2013, var Munch-jubileets hovedsatsing og har v?rt en stor suksess med rundt 485.000 bes?kende.
Hovedm?let for utstillingen ?Munch 150? var ? gi en samlet og overordnet fremstilling av Edvard Munchs kunstnerskap. Utstillingen var delt med visning av perioden 1882?1903 i Nasjonalgalleriet, mens ?rene 1904?44 ble presentert i Munch-museet. Utstillingen viste en rekke av Munchs kjente hovedverk, men ogs? mindre kjente skatter og omfattet rundt 270 verk.
Kuratorer for utstillingen var Mai Britt Guleng (Nasjonalmuseet), Nils Ohlsen (Nasjonalmuseet), Jon-Ove Steihaug (Munch-museet) og Ingebj?rg Ydstie (Munch-museet). Rikke Lundgreen (Nasjonalmuseet) var utstillingens prosjektleder.
I alt er det en rekke akt?rer som har bidratt i feiringen av Munch uten ? v?re tilknyttet jubileumsorganisasjonen. Jubileet og utstillingens suksess er et resultat av felles innsats og en rekke gode samarbeidspartnere.
Sluttrapport
I disse dager legges siste h?nd p? sluttrapporten om jubileet Munch 150. Rapporten presenterer blant annet viktige n?kkeltall om jubileet, som omfang av aktiviteter og mediedekning. Rapportpubliseringen vil bli varslet til pressen medio mai.

Kontaktinformasjon:
Eva Engeset, pressekontakt, [email protected], tlf.: 469 50 102.

Nasjonalmuseet – Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Similar Posts