Musikk

Lei av ? h?re om andres sykdom? Fortell heller om din egen!

Lei av ? h?re om andres sykdom? Fortell heller om din egen!
30-09-2014 10:00 Norsk Folkemuseum Norske og svenske forskere sl?r seg sammen for ? finne ut mer om hvordan akkurat du opplever ? v?re forkj?la. ?M?let for prosjektet v?rt er ? finne ut mer om hvordan mennesker opplever hverdagssykdommer som forkj?lelse og influensa?, sier Karine Aasgaard Jansen, forsker p? temaet ved Ume? universitet i Sverige.

Norske og svenske forskere sl?r seg sammen for ? finne ut mer om hvordan akkurat du opplever ? v?re forkj?la. ?M?let for prosjektet v?rt er ? finne ut mer om hvordan mennesker opplever hverdagssykdommer som forkj?lelse og influensa?, sier Karine Aasgaard Jansen, forsker p? temaet ved Ume? universitet i Sverige.
?Unders?kelsen er en del av et st?rre forskningsprosjekt om influensa i Skandinavia, der vi har flere problemstillinger som belyser temaet fra ulike synsvinkler. En viktig m?lsetning for prosjektet er ? bidra til mer brukervennlige prosesser for smittevern? sier den svenske forskeren videre.
I Norge er det Norsk etnologisk granskning (NEG) som gjennomf?rer unders?kelsen, som allerede er i gang. ?Helse er viktig i folks hverdag, og dermed et vesentlig tema ? samle inn folks opplevelser rundt. Et samarbeid med Sverige gj?r at vi kan sammenligne norske og svenske erfaringer?, sier leder for NEG, Audun Kjus. “Folk er opptatt av sykdom, og da spesielt sin egen, s? her forventer vi mange svar, avslutter han”.
Her finner du unders?kelsen om influensa:
Her er noen sitater som allerede har kommet inn:
?Jeg tenker ikke noe spesielt over beskyttelse mot smitte av forkj?lelse eller influensa i hverdagen?, kvinne, f?dt 1967
?Jeg var uenig med arbeidsgiver i en tidligere jobb en gang, det var i en matbutikk. Jeg var skikkelig forkj?let og hosta og b?de ?yne og nese rant s? jeg mente at det ikke var forsvarlig ? sitte i kasse/jobbe med uemballert mat n?r jeg var slik, ift smitte av b?de kunder og arbeidskollegaer. Jeg ble hjemme men fikk beskjed av sjefen i ettertid om at det egentlig ikke var greit?, kvinne f?dt 1986
?Ein skal “bekymre” seg for det ein kan gjere noko med?, mann f?dt 1936

A to już wiesz?  Greven som formet dagens Norge

AudunKjus
F?rstekonservator
[email protected]
Tlf: 40023558

1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy