Nyheter

Morten S?berg klar med “Rapport fr? Finansdepartementet – ei statssekret?rreise” 9.4.

LANSERINGSARRANGEMENT I TRONDHEIM OG BERGEN. Morten S?berg i samtale med Ola Borten Moe, om boka og om livet i regjering
Litteraturhuset i Bergen torsdag 10. april, kl. 19.00.

Ila Brannstasjon i Trondheim fredag 11. april kl 19.15
Lanseringsdato og sperrefrist for boka: onsdag 9. april.

Om boka: Fram til regjeringsskiftet 2013 var Morten S?berg statssekret?r for banksaker i Finansdepartementet. Denne boka er hans rapport fr? dei tre ?ra han var i toppen av det mektigaste departementet i Noreg.
I skuggen av ei global finanskrise reiser S?berg fr? sentrum av London til Longyearbyens periferi, til nokre av verdas st?rste sentralbankar og mindre sentrale bankar p? tvers av landegrenser og tidssoner: Noregs Bank, The First Bank of the United States, Sn?sa Sparebank og Den norske Handelsbank.
S?berg har skrive ei viktig bok om sp?rsm?l som gjeld oss alle, men som f? av oss kjenner godt nok til: Korleis fungerer eigenleg bankar? Kvifor m? dei regulerast og kva samfunnsansvar har dei? Og kva rolle kan personar, til d?mes ein skarve statssekret?r, spele p? innsida av eit mektig departement?
Som i dei tidlegare b?kene sine, kombinerer S?berg solid fagleg innsikt med ei uvanleg formidlingsevne.

Sagt om S?bergs tidlegare b?ker:
“Morten S?berg bringer et nytt refleksjonsniv? til den politiske debatten […] S?berg beveger seg p? kryss og tvers av historiske, kulturelle og politiske skillelinjer, bryter ned tradisjonelle grensedragninger, og f?r fram nye interessante perspektiver.”
Dag Eivind Undheim Larsen, Klassekampen

“For lesarar som er opptekne av politikk og har sans for freistnader p? ? sj? dagsaktuelle politiske stridssp?rsm?l i eit historisk perspektiv, er det mykje ? finna i S?bergs essay fr? Stortinget, b?de av skarpsynte observasjonar, profilerte personlege vurderingar og av framlegg som provoserer lesaren til sj?lv ? ta stilling.”
Inge L?nning, Dag og Tid

Morten S?berg (f. 1969) kjem fr? Trondheim og startar snart som direkt?r for samfunnskontakt i Sparebank1 Gruppen. Han var statssekret?r i Finansdepartementet i tre ?r fram til regjeringsskiftet hausten 2013. S?berg er samfunns?konom med doktorgrad i eksperimentell ?konomi fr? Universitetet i Oslo og utdanning i filosofi og ?konomi fr? London School of Economics. Han har tidlegare gitt ut b?kene Senatet som aldri vart. Essay fr? Stortinget (2009) og Sverdrups ekko. Parlamentariske unders?kingar (2010).

Det Norske Samlaget er eit kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur p? nynorsk. Vi gir ut omlag 100 titlar kvart ?r av norsk og omsett skj?nnlitteratur, barne- og ungdomsb?ker, dokumentar- og faktalitteratur, ordb?ker og l?remiddel for h?gare utdanning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy