Film

Munchmuseet inng?r langsiktig samarbeid med India

I dag ble en avtale om et omfattende samarbeidsprosjekt inng?tt mellom Munchmuseet og det indiske kulturdepartementet. De involverte kunstinstitusjonene ser frem til ? dra nytte av hverandres ekspertise, og samtidig bli bedre kjent med hverandres kunst og kultur. Avtalen ble signert av Professor Rajeev Lochan, direkt?r ved Nasjonalgalleriet for Moderne kunst i New Delhi, og Stein Olav Henrichsen, direkt?r ved Munchmuseet.

Samarbeidet betyr at Munchmuseet blant annet vil inng? som en aktiv r?dgivnings- og dialogpartner med de tre nasjonalmuseene for moderne kunst i India, i henholdsvis New Delhi, Mumbai og Bengaluru. Det ?pnes ogs? for et ytterligere samarbeid med andre kulturinstitusjoner i landet. I tillegg til ? utveksle erfaringer innen blant annet samlingsforvaltning, konservering og utstillingspraksis, skal Munchmuseet bidra med kunnskap innen institusjonsutvikling, sikkerhet og markedsstrategi. I denne sammenheng st?r ogs? Munchmuseets realisering av det nye museumsbygget i Bj?rvika sentralt.
P? et overordnet plan vil det transnasjonale samarbeidet gi Munchmuseet anledning til ? etablere et st?rre nedslagsfelt for Edvard Munchs kunst i India spesielt og i Asia generelt. Avtalen ?pner ogs? for en inkluderende og bred kulturutveksling der eksempelvis nye relasjoner mellom norske og indiske kunstnere og kunstinstitusjoner kan etableres. P? denne m?ten h?per Munchmuseet og det indiske kulturdepartementet ? kunne bidra til ? styrke det kulturelle samarbeidet mellom India og Norge.
Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer ogs? Stenersen-samlingen.
Museets oppgave er ? forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling.
Munchmuseet er en egen etat i Oslo kommune.0000

Similar Posts