Film

Ny debattbok om fiskerin?ringa: “Kvotebaronar. Privat rikdom – utarma fiskev?r” av Gunnar Gryt?s

I si nye bok Kvotebaronar. Privat rikdom – utarma fiskev?r som vert lansert 23.10. g?r Gunnar Gryt?s inn i bakgrunnen for kystoppr?ret og viser korleis fisken, ein felles ressurs, p? kort tid har blitt eit spekulasjonsobjekt. N?r ein no for alvor innser kor verdifulle kvotane og konsesjonane er, flyt verdiane bort fr? kysten. Havlandet har g?tt p? b?rsen, kysten er utarma samstundes som eksporten fr? fiskeri-Noreg n?rmar seg 100 milliardar i ?ret.

Noreg har som m?l ? vera ?verdens fremste sj?matnasjon?, men i boka si sp?r Gryt?s kva slags fiskeristormakt vil vi bli? Historiene fr? kysten er ulike. Mange handlar om privat rikdom skapt p? kort tid. Andre om forfall og avmakt i samfunn der kvotebaronar og konsesjonsadel har skaffa seg arves?lv p? billigsal. Nye klasseskilje har oppst?tt i ei n?ring der solidariteten ein gong var s? viktig. Mange har utpeika Kjell Inge R?kke og tidlegare fiskeriminister Svein Ludvigsen som agentar for privatiseringa. Men Gryt?s viser at ogs? Arbeidarpartiet og Norges Fiskarlag har eit stort ansvar for ein politikk som har samla kvoter og konsesjonar p? stadig f?rre hender.

Gunnar Gryt?s (f. 1949) er forskar ved Norges fiskerih?gskole, Universitetet i Troms?. Han har arbeidd som forfattar og journalist, mellom anna i Nordlys, Dagens N?ringsliv og Fiskeribladet. Han har skrive ei rekkje b?ker om fiskeripolitikk og kystkultur, blant anna historia til Noregs R?fisklag fr? 2013. Gryt?s er ogs? ein av forfattarane av fembandsverket Norges fiskeri- og kysthistorie.

Det Norske Samlaget er eit kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur p? nynorsk. Vi gir ut omlag 100 titlar kvart ?r av norsk og omsett skj?nnlitteratur, barne- og ungdomsb?ker, dokumentar- og faktalitteratur, ordb?ker og l?remiddel for h?gare utdanning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy