Nyheter

Opplevelser i Sarpsborg og Fredrikstad nytt samarbeid!

Nautilus Marinepark som arbeider for ? etablere en marin attraksjonspark i Fredrikstad og INSPIRIA science center i Sarpsborg har inng?tt avtale om ? utvikle et felles samarbeid.
Partene har inng?tt en intensjonsavtale for ? se p? mulig koordinering av skoletilbudet til elever i ?stfold. I tillegg skal partene utforske muligheter for markedssamarbeid og eventuelle andre synergier som kan utvikles.
Nautilus er et utviklingsselskap hvis form?l er ? utvikle en marin opplevelsespark i Fredrikstad. Selskapet vil ha fasiliteter og ressurser som kan benyttes til bes?k fra skoler og barnehager utenom h?ysesong. Selskapet har som m?l ? ?pne d?rene i 2018/2019.

Ved ? inng? samarbeid med en allerede etablert utdanningsakt?r kan vi etablere et godt skoleprogram fra start, sier Erik Heim, gründeren og daglig leder av den nye opplevelsesparken. I tillegg ser vi en mulighet til ? knytte samarbeid mellom attraksjonene som finnes i regionen, sier Heim. Sammen vil vi kunne trekke enda flere tilreisende til ?stfold, noe som vil gi synergier for flere reiselivsakt?rer i regionen.
INSPIRIA science center i Sarpsborg er et av landets 9 regionale vitensentre med et omfattende skoletilbud til elever i ?stfold. INSPIRIA har en stab med bred faglig og pedagogisk kompetanse og har kapasitet til ? innlemme ytterligere skoletilbud i sin virksomhet.
Intensjonsavtalen mellom Nautilus og INSPIRIA er et f?rste viktig skritt p? noe som kan bli et unikt faglig samarbeid for ? sikre fremtidsrettede tilbud mot skolene i ?stfold, ja hele ?stlandet, sier Endregard administrerende direkt?r p? INSPIRIA science center. Ved ? samkj?re krefter og hva man tilbyr skolene, er forutsetningen for et helhetlig og god faglig forankret tilbud i tr?d med skolenes behov og ?nsker optimalisert. Vi gleder oss til prosessen som vil samkj?res mot skolene og utdanningsmyndighetene i omr?det. Sier Geir Endregard.

INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
Nautilus Marinepark er et utviklingsselskap hvis form?l er ? utvikle en marin opplevelsespark i Fredrikstad. Selskapet har som m?l ? ?pne d?rene i 2018/2019. Nautilus blir utviklet som en verden av vann som b?de voksne og barn vil finne engasjerende, spennende og eventyrfylt. Opplevelsesprogrammet er unikt i Nordisk sammenheng. Tematikken i parken knytter seg til verdens hav- og regnskogressurser. Begge er viktige globale ressurser som er under betydelig press. Parken har derfor en viktig samfunnsagenda utover underholdning. Filosofien til parken baserer seg p? ? bygge engasjement og l?ring rundt slik tematikk gjennom spennende opplevelser for b?de barn og voksne.

Similar Posts