Nyheter

P? sporet av nattergalen.

P? sporet av nattergalen.
PRESSEMELDING FRA LARVIK MUSEUM P? sporet av nattergalen En markering av stiftelselsdagen for Laurvigs Maiforening til Smaafuglenes Beskyttelse Onsdag 28. mai kl. 19.00 ? Verksg?rden,

PRESSEMELDING FRA LARVIK MUSEUM
P? sporet av nattergalen
En markering av stiftelselsdagen for Laurvigs Maiforening til Smaafuglenes Beskyttelse
Onsdag 28. mai kl. 19.00 ? Verksg?rden, Larvik Museum
Presentasjon av boken ?Kikk og bruk?. Forfatteren Bj?rn Olav Tveit presenterer fuglekikking slik den foreg?r i 2014
Lyttetur i Larvik kommune. F?r vi h?re nattergalen, myrsangeren eller kanskje andre godbiter?
I 1872 ble landets f?rste fugleforening stiftet i Larvik. gjennom et detaljert regelverk lover medlemmene hvordan de skal forholde seg til de ?vingede skarer?.
?Aldrig at ville forf?lge eller paa nogensomhelst Maade mishandle smaafuglene, altsaa aldri at ville dr?be eller saare dem med Sten, B?sse, Bue, Snare eller andet saadant?.
I tillegg til ? v?re en beskytter skulle Laurvigs Maiforening til Smaafuglenes Beskyttelse ogs? bidra til ? vekke interessen.
Larvik er i dag en av landets mest aktive ?fuglekikkerkommuner?. Flere steder er kjent for ? trekke til seg rariteter. I 2014 er hele 336 ulike arter sett. Noen av de f?rste registreringene er fra 1870-tallet, like etter at Maiforeningen ble stiftet. I Larviks historie kan vi lese at Maiforeningen i 1874 organiserte en tur til Klevjer med 700 skolebarn??!
Larvik Museum vil markere stiftelesesdagen 28 mai med et arrangement for dagens fugleinteresserte.
NB De som vil delta p? lytteturen m? organisere egen transport med bil.
Kontaktperson Larvik Museum er Stig Tore Lunde, tlf 41327949 eller epost [email protected]

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

A to już wiesz?  Billettservice tar over driften av billettlukene i Oslo Spektrum

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy