Nyheter

Pressevisning KONGELIGE PORTRETTER I NORGE 1814-2014

Haugar Vestfold Kunstmuseum har gleden av ? invitere til pressevisning av utstillingen KONGELIGE PORTRETTER I NORGE 1814-2014
Torsdag 22. MAI KL. 1300
Utstillingens kurator vil v?re tilstede.
Gjennom grunnlovens bestemmelser og valget av Christian Frederik til landets konge 17. mai 1814 ble det konstitusjonelle monarkiet innf?rt i Norge. Haugar markerer n? dette 200-?rsjubileet med en utstilling av kongelige portretter helt fra 1814 og frem til i dag.
Til tross for at de offisielle portrettene har spilt en sentral rolle i det norske monarkiets iscenesettelse, har en slik representasjonskunst v?rt lite fremhevet i den nasjonale kunsthistorien. Utstillingen er derfor den f?rste som tar for seg dette temaet i en s? stor bredde. Kongelige portretter i Norge best?r av 56 verk som omfatter malerier, skulpturer, fotografier og tegninger. Noen av verkene har oppn?dd ikonstatus, mens andre er s? godt som ukjente fordi de aldri har v?rt vist offentlig. Blant h?ydepunktene er den svenske hoffmaleren Fredric Westins storslagne dobbeltportrett av kronprins Oscar med arveprins Carl fra 1838, og Andy Warhols portrett av kronprinsesse Sonja fra 1982.
Portrettene rommer et stort mangfold av fremstillingsm?ter. Unionskongene anvendte kunsten for ? befeste Bernadotte-dynastiets posisjon. Bildene av Haakon VII vektlegger hans rolle som offiser og frihetssymbol, men har samtidig et n?kternt preg. Portrettene av Olav V spenner fra opph?yd monark til folkelig “skikonge”. Inspirasjonen fra eldre tiders herskerkunst har blitt merkbar de senere ?rene, noe Haakon Gullv?gs storslagne tolkninger av dagens kongepar vitner om. Samtidig fremtrer i st?rre grad mennesket bak rollen, slik som i fotokunstneren Mette Tronvolls nye portrettserie av dronningen ved Verdens Ende p? Tj?me.
Slottet og Nasjonalmuseet har sjener?st bidratt med ?tte verk hver. Resten er l?nt inn fra ulike organisasjoner, offentlige institusjoner og privatpersoner. Sju av verkene har tilknytning til Vestfold i en eller annen forstand, enten ved at de tilh?rer lokale samlinger eller at kunstneren har virket i fylket. Flere av Norges mest kjente kunstnere er representert i utvalget, blant andre Eilif Peterssen, Gustav Vigeland, Per Krohg, Odd Nerdrum og Ida Lorentzen. En mindre del av utstillingen er viet bruken av kongelige portretter i folks hverdagsliv, eksempelvis som motiver p? postkort og porselensplatter.
I forbindelse med utstillingen utgir forlaget Orfeus Publishing i samarbeid med Haugar den rikt illustrerte boken Kongelige portretter. Monarkiet i kunsten 1814?2014. Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen er b?de kurator og fagansvarlig for utstilingen og forfatter av boken. Hun har tidligere skrevet doktoravhandlingen Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905?2005 (Universitetet i Bergen, 2012).
Utstillingen, som varer helt til 28. september ?pnes l?rdag 24. mai kl. 14 av fylkesmann i Vestfold Erling Lae. Hovedtaler er forfatter Tor Bomann-Larsen.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Jan ?ke Pettersson
Avdelingsdirekt?r
OLE PETER HANSEN BALLING
HANS JOHNSEN BUDAL
HARALD DAL
PER DEBERITZ
ANNASIF D?HLEN
EIVIND ENGEBRETSEN
H?KON GULLV?G
AGNES HIORT
RUNE JOHANSEN
NICAISE DE KEYSER
SVEIN TORE KLEPPAN
MORTEN KROGVOLD
PER KROHG
IDA LORENTZEN
ODD NERDRUM
JOHAN NORDHAGEN
ASTA N?RREGAARD
K?RE ORUD
VILHELM PACHT
EILIF PETERSSEN
GUNNAR SJ?WALL
LOUIS SPARRE
JAN VALENTIN S?THER
METTE TRONVOLL
GUSTAV VIGELAND
ANNE VISTVEN
ANDY WARHOL
FREDRIC WESTIN
NILS AAS
Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Similar Posts