Nyheter

Utstillings?pning p? Jernverket Eidsfoss

?pning av utstillingen ?Rakel Seweriin. Fra Eidsfoss stasjon til Kongens bord?
Rakel Seweriin (1906-1995) regnes blant etterkrigstidens viktigste kvinnelige politikere i Norge. Hun var blant annet sosialminister i Oscar Torps Arbeiderpartiregjering i 1953-55. Hun satt som representant for Oslo Arbeiderparti p? Stortinget i seks perioder, fra 1945 til 1969. Hele sitt liv var hun et politisk aktivt menneske. Utstillingen vil presentere hennes oppvekst p? Eidsfoss og aspekter ved hennes politiske virke og betydning.

Utstillingen ?pnes av eidsfossing og tidligere stortingsrepresentant, Eva Lian, i den gamle skolen p? Hauane. Utstillingen ?pnes 1. mai kl. 15 og vil v?re ?pen hver helg i sommer.
Kontaktperson: Arnfinn Malme mobil: 415 35 785

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy