Nyheter

Vandring i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand

5. juli, kl. 13-14: Vandring i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand for voksne.
6. juli, kl. 13-14: Vi vandrer i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand ? til steder han malte med hovedfokus p? bilder med barn. Etterp? blir det tegneaktiviteter i Munch-parken.
12. juli, kl. 13-14: Vandring i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand for voksne.
13. juli, kl. 13-14: Vi vandrer i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand ? til steder han malte med hovedfokus p? bilder med barn. Etterp? blir det tegneaktiviteter i Munch-parken.
19. juli, kl. 13-14: Vandring i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand for voksne.
20. juli, kl. 13-14: Vi vandrer i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand ? til steder han malte med hovedfokus p? bilder med barn. Etterp? blir det tegneaktiviteter i Munch-parken.
26. juli, kl. 13-14: Vandring i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand for voksne.
27. juli, kl. 13-14: Vi vandrer i Munchs fotspor i ?sg?rdstrand ? til steder han malte med hovedfokus p? bilder med barn. Etterp? blir det tegneaktiviteter i Munch-parken.

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Nord-Jarlsbergmuseene (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy